0
0

پاسخ : تصويب‌نامه فوق در جلسة مورخ 27/10/1383 هيات محترم وزيران و بموجب تصويب‌نامه شمارة 64282/ت31713ه‍ مورخ 5/11/1383 لغو گرديده و لذا قابل استناد نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا