0
0

پاسخ : موضوع بند (4‏-7) قانون بودجه سال 1391 کل کشور در بند (14) قانون بودجه سال 1392 نيز وجود داشته و مراتب طي بخشنامه شماره 141011‏/92 مورخ 13‏/05‏/1392 به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ابلاغ گرديده است. براين اساس “كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات حسب درخواست اقدام نمايند”. همچنين، طبق بند (16) قانون مزبور به‌ منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلف شده‌اند پس از تأييد هيأت‌مديره بانک با درخواست متقاضي، اصل و سود تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي معدني، کشاورزي و خدماتي را که در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يک‌بار و تا پنج‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. بنابراين، واحدهاي توليدي که بابت تسهيلات دريافتي داراي بدهي غيرجاري به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ‌باشند، مي‌توانند در چارچوب بندهاي فوق و پس از تعيين تکليف بدهي خويش، نسبت به دريافت تسهيلات جديد اقدام نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا