0
0

پاسخ :  با استناد به مواد 3 و 9 مقررات ناظر بر ارايه دهندگان خدمات پرداخت مصوب کميته نظامهاي پرداخت در تاريخ 1/6/1383 اين گونه شرکتها از مصاديق موسسات اعتباري نبوده و آيين نامه فوق‌الذکر نيز شامل آنان نمي گردد. در رابطه با شرکتهاي ليزينگ نيز اگرچه مصوبه صراحتاً شرکتهاي ليزينگ را مورد خظاب قرار نداده است، ليکن چنانچه بر اساس اصل احتياط و با ديد محافظه کارانه، رعايت آن موجب کاهش ريسک و مخاطرات اعطاي تسهيلات گردد، مدنظر قراردادن آن مثمرثمر خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا