0
0

پاسخ : به موجب ماده 3 دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري (موضوع بخشنامه مب/2823 مورخ 5/12/1385 و مصوب جلسات 1074 و 1077 مورخ 9/10/1385 و 28/11/1385 شوراي پول و اعتبار) .. کليه تسهيلات امهال شده براساس مصوبات هيأت دولت در طبقه 2-3 طبقه‌بندي مي‌شوند …. در صورت بهبود وضعيت اعتباري مشتري و ايفاي تعهدات در زمان مقرر و احراز شرايط هر يک از طبقات بالاتر، اين تسهيلات مي‌تواند به اين طبقات منتقل شود. حال بايستي تسهلات امهالي به موجب مصوبات دولت در طبقه معوق طبقه‌بندي شوند، لذا نمي‌توان آنها را در زمان امهال در طبقه جاري بودن قرار داد. ليکن اگر تسهيلات مذکور بر اساس معيارهاي زماني و کيفي (در صورت با اهميت بودن، مطابق با تعريف بند 4-1 دستورالعمل فوق‌الاشاره) شرايط طبقات سررسيد گذشته و جاري را احراز نمايند مي‌توان آنها را به اين طبقات منتقل نمود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا