0
0

پاسخ : براساس تبصره 2 ذيل بند ”ب“ ماده 1 آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382) لازم است وثايق مذکور در بند ”الف“ ماده 2 آئين‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنويسي از سوي بانکها (موضوع بخشنامه شماره مب/ 162 مورخ 29/2/1380) و همچنين پيش دريافت نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي، از ميزان تعهدات مشتريان کسر گردد. لذا با عنايت به اين که سپرده‌ سرمايه‌گذاري مدت‌دار نيز از جمله موارد ذکر شده در بند ”الف“ ماده 2 آئين‌نامه مذکور مي‌باشد، ميزان تعهد مشتري به بانک سپه جهت محاسبه ميزان تسهيلات و تعهدات کلان در اين مورد به خصوص (با توجه به اين که 10 درصد از آن به صورت پيش‌دريافت بابت اعتبارات اسنادي و 90 درصد مابقي به صورت مسدودي از محل سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار تامين شده است) بايستي صفر لحاظ گردد. توجه خواهند داشت سپرده‌هايي که ماهيت ديداري دارند (مخصوصاً حساب جاري مشتريان) از شرايط کافي براي اينکه بانکها آنها را وثيقه قبول نمايند، برخوردار نيستند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا