0
0

پاسخ : در بخشنامه شماره 181187/90 مورخ 3/8/1390 با موضوع بانکها و موسسات اعتباري براي اعطاي تسهيلات زير سقف 100 ميليون ريال، فقط از يک ضامن معتبر براي تضمين بازپرداخت تسهيلات استفاده نمايند. همچنين بخشنامه شماره 115439 مورخ 4/5/1391 با موضوع اعطاي تسهيلات تا سقف 100 ميليون ريال از محل وجوه اداره شده از طريق سپرده گذاراي قرض الحسنه ويژه بخش خصوصي نزد بانکها بلااشکال است. لذا سقفي براي تسهيلات در بخشنامه ها به مبلغ 100 ميليون ريال اشاره نشده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا