0
0

پاسخ : اعطاي تسهيلات، آن‌چه اصل و معيار تصميم‌گيري است،” حصول اطمينان از بازگشت تسهيلات اعطايي و سود مورد انتظار آن در يک دوره معين است”. بر اين اساس، بانک‌ها بايد حداقل شرايط را در هنگام تخصيص منابع مطمح نظر قرار دهند که از جمله آن‌ها خوشنامي، تعهد و مورد اعتماد بودن متقاضي تسهيلات، عقل معاش، تجربه، تخصص و امکانات فني وي، توانمندي و ظرفيت اعتباري متقاضي خاصه در مواقع تنگناهاي اقتصادي و نهايتاً نوع و کيفيت وثايق توديعي او مي‌باشد. از طرفي در اعطاي تسهيلات لازم است بسته به ملاحظاتي چون نياز متقاضي، زمينه فعاليت وي و … ابزار اعتباري متناسبي برگزيده و مبناي عمل قرار گيرد. هر يک از اين ابزارها (عقود) واجد ويژگي‌هاي متفاوتي بوده و براي رفع نياز خاصي از متقاضيان پيش‌بيني شده است. با توجه به موارد مذکور، ‌متذکر مي‌گردد اعطاي تسهيلات مضاربه به نمايشگاه‌داران اتومبيل (و نه خريداران نهايي خودرو) منوط به رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر عقد مضاربه، فاقد منع قانوني مي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا