0
0

پاسخ : در صورت عمل ننمودن مشتري به تعهداتش در سررسيدهاي مقرر بر اساس مفاد قرارداد مي‌توان از وي مطالبه وجه التزام تأخير تأديه دين نمود. بنابراين مرخ و نحوه محاسبه وجه‌التزام تأخير تأديه دين و نحوه ثبت بدهي مشتري مقوله‌هايي متفاوت از يکديگرند. لذا چنانچه بر طبق ضوابط بدهي مشتري ريالي باشد، وجه‌التزام با توجه به ماده 12 آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ريالي و ارزي به صورت ريال و در صورتي که بدهي مشتري ارزي باشد، وجه التزام به صورت ارزي محاسبه و از مشتري اخذ مي‌گردد. لذا نرخهاي وجه التزام به ترتيب مقرر در بندهاي (الف تا ث) براي هر دو حالت وجود بدهي ريالي يا ارزي مشتري به موسسه اعتباري يکسان مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا