0
0

پاسخ : با توجه به تبصره 2 ماده 2 بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي در سال 1389؛ افتتاح حساب هاي دو منظوره ممنوع مي باشد. ليکن حسابهاي افتتاح شده قبلي همچنان تا تاريخ سررسيد به قوت خويش باقي است. ليکن افتتاح حسابهاي جديد ممنوع مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا