0
0

پاسخ : به منظور افتتاح حساب جاري براي دستگاهها و نهادها و شرکتهاي دولتي، ضرروري است ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادها و موسسات غيردولتي موضوع بخشنامه شماره 210843/91 مورخ 10/8/1391 بانک مرکزي و اصلاحيه‌هاي بعد از آن بر اساس بند (5-1) از فصل سوم دستورالعمل حساب جاري مصوب يکهزار و يکصدر و چهلمين جلسه مورخ 2/3/1391 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي نسبت به اخذ استعلام از وضعيت چک برگشتي شخصي هر يک از صاحبان امضاي حسابهاي مزبور نيز اقدامات لازم صورت پذيرد. همچنين اين موضوع قبلاً طي بخشنامه شماره 170726/93 مورخ 24/6/1393 و شماره 39789/94 مورخ 20/2/1394 به شبکه بانکي ابلاغ شده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا