0
0

پاسخ :  صندوق تعاون کشور براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار ايجاد نگرديده و تاکنون نيز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت اخذ ننموده است. لذا بانک مرکزي وظيفه‌اي درخصوص ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي “موسسات اعتباري غيربانکي” به صندوق مذکور ندارد. اساسنامه صندوق تعاون کشور به تائيد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده لذا مفاد آن براي بانک مرکزي الزام‌آور نمي‌باشد. بديهي است درصورتيکه صورتهاي مالي صندوق مذکور مورد ايراد سازمان حسابرسي قرار گرفته، لازم است تا مسئولين صندوق مذکور با هماهنگي سازمان حسابرسي، ترتيباتي اتخاذ نمايند تا موارد يادشده مرتفع گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا