0
0

پاسخ : در ارتباط با نحوه وصول تسهيلات امهال شده به استحضار مي‌رساند، طبق مفاد بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، مدت امهال سه سال بوده و مشتري مي‌بايست در پايان مدت سه‌سال، بدهي خود را به صورت يک‌جا و دفعتاً واحده به بانک بپردازد، ليکن تبصره (1) ذيل ماده (3) آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعيين دوره يا مدت استمهال را بر عهده کارگروه ماده (3) آيين‌نامه مزبور گذاشته و در ماده (4) آيين‌نامه يادشده نيز حداکثر مدت در اين خصوص سه سال تعيين شده است. لذا از اين حيث به نظر مي‌رسد، آيين‌نامه تدويني انعطاف لازم را در خصوص نحوه بازپرداخت تسهيلات امهالي قائل گرديده و نحوه و مدت امهال تمام يا بخشي از تسهيلات را براي مدت حداکثر سه سال به متوليان امر تفويض نموده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا