0
0

پاسخ : ازآنجا که نحوه کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري در مادة 131 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شده است، لذا کاهش نرخ سود تسهيلات درخواستي فقط از طريق مفاد مادة فوق‌الذکر و با تامين مابه‌التفاوت نرخ سود مربوطه از طريق بودجه دولت امکانپذير مي‌باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا