0
0

پاسخ : به موجب مفاد ماده 16 دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391، تحويل دسته چک جديد به مشتري منوط به بازگشت حداقل چهار پنجم از برگه‌هاي آخرين دسته چک وي، اعم از صادر شده يا ابطال شده به بانک است. بنابراين همزمان بيش از يک دسته چک به مشتري، مغاير مفاد ماده مزبور بوده و امکان پذير نمي باشد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا