0
0

پاسخ : بند (الف) ماده 33 قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 مقرر مي دارد: سرمايه بانکها فقط به صورت پول رايج کشور قابل پرداخت است و شوراي پول و اعتبار نيز با توجه به بند (ب) ماده 32 قانون پولي و بانکي در ماده 12 ضوابط تاسيس بانک غيردولتي مقرر مي دارد: «حداقل سرمايه اوليه براي تاسيس بانک 200 ميليارد ريال است که بايد تماماً تعهد شده و اقلاً 50 درصد آن قبل از صدور مجوز اوليه نزد بانک مرکزي ايران سپرده شود»

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا