0
0

پاسخ : به استناد بند 27-10 دستورالعمل حساب جاري، بانکها مجاز به افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب براي هر شخص حقيقي نمي‌باشند. لذا افتتاح بيش از يک حساب جاري براي اشخاص حقيقي مجاز نمي‌باشد. ضمناً وفق ماده 16 دستورالعمل ياد شده، تحويل دسته چک جديد منوط به بازگشت حداقل چهار پنجم از برگه‌هاي آخرين دسته چک مشتري، اعم از صادره يا ابطال شده، به بانک مي‌باشد. بر اين اساس، صدور بيش از يک دسته چک براي يک حساب جاري مادامي که شرط مزبور محقق نشده باشد، امکان‌پذير نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا