0
0

پاسخ: به موجب مواد 11 دستورالعمل‌هاي اجرايي ”فروش اقساطي مسکن“ و ”فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات و تاسيسات“ و همچنين براساس مصوبه جلسه 713 مورخ 5/8/1369 شوراي محترم پول و اعتبار که در ذيل ماده 5 دستورالعمل اجرايي ”فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار“ آمده است،‌ اعطاي تخفيف در سود مجاز شمرده شده است. درخصوص ميزان تخفيف در سود، از آنجا که رويه جاري بانک‌ها در شناسايي سود در عقد فروش اقساطي براساس فرمول ذيل مي‌باشد، لذا با استفاده از اين فرمول مي‌توان تخفيف در سود (سود دوران زود پرداختي مشتري)‌ را نيز محاسبه نمود.

R=C*i*(1+n)/2

A=C+R

که در آن:

R: درآمد (سود) فروش اقساطي

C: قيمت تمام شده کالاي موضوع فروش

i: نرخ سود ساليانه

A: قيمت فروش نسيه کالاي موضوع فروش

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا