0
0

پاسخ : شرکت‌هايي که در ايران به ثبت مي‌رسند ايراني محسوب مي‌شوند بنابراين مي‌توانند در چارچوب قوانين و مقررات از دريافت تسهيلات برخوردار شوند مگر آنکه آن بانک، پس از انجام فرآيند اعتبارسنجي، به دلايل کارشناسانه شرکت را واجد شرايط دريافت تسهيلات تلقي ننمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا