0
0

پاسخ : به استناد بخشنامه شماره نت/1602 مورخ 24/3/1379، سياستهاي اعتباري سيستم بانکي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بگونه‌اي طرح‌ريزي گرديده است که بانک‌ها مجازند، از محل منابع گردآوري شده در مناطق آزاد صرفاً به اعطاء تسهيلات در همان مناطق مبادرت ورزند و همانگونه که در بند 1 از بخش پاياني (صفحه 2) بخشنامه مذکور ذکر گرديده است،‌ انتقال منابع جمع‌آوري شده در هر منطقه صرفاً بين سه منطقه آزاد کيش، قشم و چابهار مجاز مي‌باشد. لذا سرمايه‌گذاري وجوه ناشي از تسهيلات اعطايي به اشخاص حقوقي اخيرالذکر در ساير نقاط کشور نوعي انتقال منابع محسوب گرديده و با مفاد بخشنامه ياد شده مغاير مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا