0
0

پاسخ : در متن تصويب‌نامه شماره شماره 169061‏/ت 49909 ﻫ مورخ 8‏/11‏/1392 هيأت محترم وزيران که به پيوست بخشنامه شماره 377540‏/92 مورخ 22‏/12‏/1392 به شبکه بانکي کشور و از جمله آن بانک ابلاغ شده، به صراحت تبيين گرديده است، متن مندرج در تصويب‌نامه صدرالذکر جايگزين ماده (11) آيين‌نامه مزبور شده است. لذا از تاريخ ابلاغ مصوبه صدرالاشاره اعمال محروميت‌هاي مندرج در متن قبلي ماده (11) ضرورت ندارد. به علاوه‌آن‌که همان‌گونه که در بند (ب) نامه ارسالي نيز ذکر شده است،‌ قبل از ابلاغ تصويب‌نامه صدرالذکر، به موجب تصويب‌نامه شماره ١٢٥٩٠‏/ت٤٥٥٠٥ﻫ مورخ 23‏/1‏/1390 (ابلاغي طي بخشنامه شماره 61674‏/90 مورخ 21‏/3‏/1390 به شبکه بانکي کشور) تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي از شمول آيين‌نامه مورد بحث مستثني شده بودند. چنانچه تسهيلات گيرنده صرفاً داراي بدهي غيرجاري (بيش از پانصد ميليون ريالي) ناشي از تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي باشد، مشمول اعمال محروميت هاي مندرج در ماده 11 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري نخواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا