0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند ، مطابق ماده 19 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها که طي نامه شماره مب/783 مورخ 5/3/1386 جهت اطلاع آن صرافي ارسال گرديده است ، صرافي‌ها مجاز به انجام عمليات بانکي مربوط به اعطاي تسهيلات اعتباري و يا دريافت و نگه‌داري سپرده از مشتريان نمي‌باشند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا