0
0

پاسخ : مطابق ماده 2 دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين مصوب شوراي پول و اعتبار، بانکها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخشهاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت دار متقاضاين را خريداري نمايند. در ماده 3 دستورالعمل مذکور نيز تصريح شده است اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهاداري اطلاق مي گردد که مفاد آن حاکي از طلب حقيقي متقاضي باشد. همچنين حسب ماده 4 بانکها موظفند از حقيقي بودن خريد دين اطمينان حاصل نمايند. بر اين اساس آنچه در رابطه با عقد خريد دين و تنزيل اسناد تجاري واجد اهميت است، واقعي بودن معاملاتي است که منشاء صدور اسناد تجاري مي باشد و اساساً اسناد تجاري فارغ از منشأ صدور خود، تجاري محسوب مي گردند و موضوع معامله اي که بابت آن سند تجاري صادر مي شود ممکن است تجاري يا غيرتجاري باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا