0
0

پاسخ :  براساس جدول شماره 6 ضميمه آئين‌نامه اجرائي تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 به متقاضيان تخصيص يافته و به موجب تبصره 1 ذيل ماده 8 آئين‌نامه اجرائي مذکور بازپرداخت اين تسهيلات از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعاليت موضوع تسهيلات، حداکثر به مدت يکسال تعيين گرديده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا