0
0

پاسخ : با توجه به مصوبه فوق‌الذکر و اينکه از تاريخ ابلاغ مصوبه به مدت سه ماه داراي اعتبار قانوني بوده لذا اجراي مفاد آن پس از تاريخ مزبور امکان پذير نمي باشد. همچنين به موجب ماده 11 آيين نامه فوق‌الذکر محروميت هاي موضوع اين ماده بايد در خصوص مشتريان بدحسابي که مجموع بدهي غيرجاري آنها در کل موسسات اعتباري بيش از پانصد ميليون ريال باشد تا تعيين تکليف بدهي يا تعهدات سررسيد گذشته اعمال گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا