0
0

پاسخ : به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا و هم‌چنين آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي مربوط به فروش اقساطي مسکن، بانکها مي‌توانند به عنوان فروشنده و يا صاحب ملک، منحصراً بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضيان مبني بر خريد، اينگونه واحدهاي مسکوني را به صورت اقساطي به آنان به فروش برسانند. بر اين اساس درحالت کلي و از نظر مقرراتي، امکان اعطاي تسهيلات فروش اقساطي مسکن به آن دسته از متقاضياني که از لحاظ حقوقي (سند) صاحب همان ملک مي‌باشند، وجود ندارد. معهذا درصورت تائيد شرايط خاص فردي توسط آن بانک، بانک مي‌تواند همين يک‌بار بصورت استثنايي و در قبال ترهين ملک، نسبت به اعطاي تسهيلات به نامبرده اقدام نمايد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا