0
0

پاسخ : در معاملات مضاربه، بانک بر مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرايي نظارت خواهد داشت لذا عامل موظف است کليه اسناد و مدارک مربوط به خريد و فروش و موجودي هاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري و در صورت مطالبه بانک ارايه نمايد، لذا اعطاي تسهيلات به مشتريان الزاماً منوط به رعايت کليه مقررات، با توجه به عقد مربوطه و شناسايي و تاييد اهليت مشتري بر انجام امر مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا