0
0

پاسخ : بر اساس آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ، تصويب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش صرفاً براي واحدهاي توليدي در چارچوب قرارداد فروش اقساطي و براي يک دوره توليد و حداکثر تا يکسال با قابليت تمديد يکساله تعيين شده است. همچنين مواد 2 و 6 دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار … مصوبه مورخ 19/1/1363 شوراي پول و اعتبار را مورد تاکيد قرار داده است، لذا پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي سرمايه در گردش به دليل مغايرت با مقررات موضوعه مجاز نيست.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا