0
0

پاسخ : اعلام مبلغ موجودي قابل برداشت حساب جاري يا هر گونه اطلاعاتي در خصوص حساب شخصي اشخاص، اعم از حساب جاري يا ساير حسابهاي سپرده به شخص غيرصاحب حساب مجاز نمي باشد، ليکن در حصوص حساب جاري صرفاً پس از ارايه چک به بانک محال عليه توسط ذي نفع يا نماينده قانوني وي در تاريخ مندرج در چک و در صورت عدم کفايت موجودي، اعلام مبلغ موجودي قابل برداشت، به ذي نفع مجاز مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا