0
0

پاسخ: افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي خارجي بر اساس مندرجات بخشنامه شماره نب/5234 مورخ 21/10/1361 به اين ترتيب است: «افتتاح حساب جاري براي دفاتر نمايندگي بانکها و شرکتهاي خارجي که در اداره ثبت شرکتهاي ايران به ثبت رسيده باشند، با رعايت شرايط مندرج در بخش (ب) بلامانع مي‌باشد و در مورد نمايندگي شرکتهاي خارجي که در ايران به ثبت نرسيده باشند، افتتاح حساب جاري منوط به بررسي و موافق اداره بين‌الملل هر بانک خواهد بود»

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا