0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند به موجب ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366، بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه و موسسات اعتباري از نگهداري وجوه نزد بانک مرکزي و يا بانک‌هاي دولتي ديگر به نمايندگي از بانک مرکزي مستثني مي‌باشند. ضمن آن که به موجب بخشنامه شماره نب/4586 مورخ 19/6/1375 چنانچه درآمد بانک تکافوي اعطاي سود به سپرده‌هاي مدت‌دار معادل سود سپرده‌هاي بخش خصوصي را دارد، پرداخت سود به سپرده‌هاي مذکور سازمان تامين اجتماعي و شرکت‌ها و موسسات تابعه و شرکت‌هاي بيمه تاحد سود سپرده‌هاي بخش خصوصي بلامانع مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا