0
0

پاسخ : با استناد به قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز براي اطفال- مصوب 21/1/1357 افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار نيز براي توسط مادران براي فرزندان صغير خود امکان‌پذير است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا