0
0

پاسخ : به موجب بخشنامه شماره الف/2031 مورخ 14/6/1384 بانک مرکزي، اشخاص حقوقي مي‌توانند براي دريافت سود کوتاه مدت اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري تسهيلات مسکن نمايند ولي نظر به سکونت پذير نبودن اشخاص حقوقي، امکان دريافت تسهيلات براي آنها وجود ندار ولي اشخاص حقوقي مي توانند، از طريق انتقال تسهيلات مسکن و واگذاري آن به کارکنان، امتيازات کسب شده در اين خصوص را به ترتيب ياد شده در مصوبه به کارکنان خود واگذار نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا