0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند که انجام اين امر ضمن رعايت مفاد تبصره ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/8/1366 و تبصره ماده 44 آئين‌نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي مصوب هيات امناء نهاد مذکور توسط آن بانک بلامانع مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا