0
0

پاسخ : طبق بند (ب) ماده يک آيين‌نامه ”ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانکي در داخل کشور“ موضوع بند (و) ماده (30) قانوني پولي و بانکي کشور، باجه فقط مجاز به افتتاح حساب جاري به حساب شعبه مي‌باشد و افتتاح ساير حساب‌هاي سپرده (اعم از قرض‌الحسنه پس‌انداز و مدت‌دار) توسط باجه امکان‌پذير نمي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا