0
0

پاسخ : اعلام رعايت کامل ضوابط مربوط از جمله دستورالعمل حساب جاري بالاخص ماده 9 دستورالعمل مزبور (موضوع ممنوعيت افتتاح حساب جاري براي موسسات و نهادهايي که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده‌اند) به شرح ذيل الزامي است:

  1. با توجه به بند (2-4) دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي مبني بر اينکه؛ حساب جاري مشترک براي دو يا چند شخص حقيقي با هم، دو يا چند شخص حقوقي با هم و نيز بين شخص/ اشخاص حقوقي و شخص/ اشخاص حقيقي با هم امکان‌پذير است.
  2. با توجه به مفاد ماده 588 قانون تجارت مبني بر اينکه؛ «شخص حقوقي مي‌تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد – يعني شخص حقيقي- قايل است، مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است دارا باشد، مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذالک»، لذا افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار به شرح مندرج در بند (الف) فوق امکان‌پذير است.
  3. در راستاي بخشنامه شماره 62690 مورخ 22/3/1390 افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز صرفاً در «صندوق‌هاي قرض‌الحسنه» وابسته به بانکها مجاز مي باشد؛ از اين رو افتتاح حساب سپرده قرض‌ الحسنه پس انداز مشترک نيز نزد صندوقهاي قرض الحسنه وابسته به بانکها به شرح مندرج در بند (الف) اين نامه امکان پذير مي‌باشد.
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا