0
0

پاسخ : در خصوص شرکت‌هاي در شرف تأسيس، به استناد قانون تجارت و دستورالعمل حساب جاري مصوب يک‌هزار و يکصد و چهلمين جلسه مورخ 2‏/3‏/1391 شوراي پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 59912‏/91 مورخ 8‏/3‏/1391، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز به افتتاح حساب جاري موقت براي شرکت‌هاي مذکور مي‌باشند. ليکن در مورد شرکت‌هايي که به ثبت رسيده‌اند، وفق قانون تجارت، عدم تصريح به امکان افتتاح حساب و دريافت تسهيلات و اعتبار و غيره در اساسنامه آن‌ها، مانعي براي انجام عمليات مزبور براي شرکت‌هاي ياد شده نيست.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا