0
0

پاسخ : مطابق ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي اطفال که اعلام مي دارد: اطفالي که به سن 12 سال تمام رسيده باشند مي توانند به نام خود در بانکها حساب پس انداز باز نمايند. حق برداشت از اين حساب ها منحصراً با دارنده حساب مي باشد. دارندگان اين حسابها مي توانند پس از رسيدن به سن 15 سال تمام از حساب خود برداشت نمايند. احتساب پانزده سال تمام اشخاص جهت هر گونه برداشت وجه از حساب پس انداز ضروري مي باشدو بنابراين، برداشت از حساب، از طريق کارت بانکي و يا دفترچه مي بايست ماهيتاً يکسان تلقي شده و در خصوص ضوابط اجراي آن رعايت قوانين مربوط الزامي است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا