0
0

پاسخ : با توجه به صراحت و اطلاق بند (27-10) دستورالعمل حساب جاري که حاکي از ممنوعيت افتتاح بيش از يک حساب جاري (اعم از حساب جاري انفرادي و يا حساب جاري مشترک) براي هر شخص حقيقي در يک بانک است، لذا بانک، مجاز به افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب جاري ريالي (اعم از انفرادي يا مشترک) براي هر شخص حقيقي نمي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا