0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند با توجه به مفاد بخشنامه شماره مب/192 مورخ 28/2/1381، بانک مرکزي که به موجب آن صرفا” انتقال سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت به پدر ، مادر ، همسر و فرزندان سپرده‌گذار، با رعايت مقررات مربوط مجاز اعلام گرديده است، امکان انتقال اين حساب‌ها از اشخاص حقيقي به حقوقي امکان‌پذير نمي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا