0
0

پاسخ :  از سال 1393 وفق مصوبات شوراي پول و اعتبار، افتتاح سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با سررسيد بيش از يک سال ممنوع است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا