0
0

پاسخ : منظور از بدهي مشتريان، بدهي ناشي از هر فقره قرارداد اعطاي تسهيلات مي باشد نه مجموع بدهي مشتري به موسسه اعتباري ناشي از چندين فقره قرارداد اعطاي تسهيلات، لذا چنانچه مشتري نسبت به تسويه بدهي غيرجاري خود ناشي از هر فقره قرارداد اعطاي تسهيلات به طور مستقل به صورت دفعتا واحده اقدام نمايد، مشمول بخشودگي وجه التزام تاخير تاديه دين با نظر هيأت مديره بانک در خصوص همان قرارداد تسهيلاتي مي گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا