0
0

پاسخ : در صورتي که اعطاي تسهيلات مذکور بدون استفاده از منابع بانک (اعم از منابع سهامداران يا سپرده‌گذاران) و صرفاً از محل منابع اداره شده صورت پذيرفته باشد، حق دريافت يا اعمال بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين، کاملاً در اختيار تأمين‌کننده منابع وجوه اداره شده قرار دارد. از طرفي در صورت استفاده از منابع بانک به همراه وجوه اداره شده در اعطاي تسهيلات مزبور، هيأت مديره بانک مي‌تواند با توجه به مفاد ماده 14 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390، نسبت به چگونگي و ميزان بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين اقدام نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 51 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا