0
0

پاسخ : ماده 1 «دستورالعمل اجرايي عقد استصناع» مصوب يک‌هزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25‏/5‏/1390 شوراي محترم پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 141696‏/90 مورخ 20‏/6‏/1390، بيان مي‌دارد: «استصناع عقدي است که به‌موجب آن يکي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول، مادي و غيرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي‌گردد. از طرفي ديگر به‌موجب ماده 2 دستورالعمل مذکور، بانک‌ها مي‌توانند به‌منظور گسترش بخش‌هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزي، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس براساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمايند. برهمين اساس از حيث ضوابط و مقررات موضوعه، منعي بر بکارگيري عقد استصناع در بخش مسکن وجود ندارد.  البته حايز ذکر مي‌داند، رعايت ساير ضوابط و شرايط لازم‌الاجراي ناظر بر تأمين مالي در حوزه مسکن از قبيل مدت تسهيلات، مبلغ تسهيلات اعطايي و … که توسط ساير حوزه‌هاي بانک مرکزي تدوين و به شبکه بانکي ابلاغ گرديده است، ضروري مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا