0
0

پاسخ : تجاوز از سقف فردي تسهيلات اعطايي آن بانک (موضوع بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382) در هيچ مورد حتي تمديد تسهيلات پرداختي قبلي امکان‌پذير نمي‌باشد. لذا توجه آن بانک را به تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 2 آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، موضوع ضميمه بخشنامه صدرالاشاره جلب مي‌نمايد. تاکيد مي‌نمايد لازم است بدهي موجود شرکت ايران‌خودرو به آن بانک با پرداخت اقساط بتدريج کاهش يابد تا به سطوح قابل قبول براي بانک برسد. بديهي است شرکت ايران خودرو و شرکتهاي مشابه براي تامين منابع مورد نياز خود به ساير بانکها، بازار سرمايه و يا روشهاي ديگر همچون پيش‌دريافت از مشتريان يا پيش‌فروش مراجعه خواهند نمود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا