0
0

پاسخ :  بنابر ماده 15 دستورالعمل حساب جاري که مقرر مي دارد« تحويل دسته چک به مشتري که حساب جاري وي به موجب دستور مرجع قضايي مسدود شده، مجاز نمي‌باشد» در مواردي که با اجراي دستور مراجع قضايي مبني بر مسدودي حساب جاري، امکان استفاده از موجودي حساب به هر ميزان وجود ندارد، تحويل دسته چک به مشتري ممنوع است. لازم به ذکر است چنانچه بخشي از موجودي حساب مشتري مسدود باشد، در صورتي که استفاده از بخش ديگر موجودي امکان پذير باشد، اعطاي دسته چک به وي بلامانع است. همچنين در صورتي که مرجع قضايي در دستور صادره به شکل صريح نحوه اقدام را مشخص نموده است، بايد بر اساس نحوه تعيين شده از سوي مرجع ياد شده اقدام شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا