0
0

پاسخ : باتوجه به تبصرة 2 بند 4 قسمت صدور ضمانت‌هاي ارزي در بخش تسهيلات ارزي از مجموعه مقررات ارزي (بخشنامه شمارة 1120/60 مورخ 11/8/1382 صادره توسط آن اداره) که بموجب آن اعطاي تسهيلات ارزي توسط شعب بانکهاي ايراني در خارج از کشور به پشتوانه وثايق داخل کشور ممنوع اعلام گرديده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا