0
0

پاسخ : آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري از تاريخ ابلاغ آن 7/7/1394 لازم الاجرا بوده و از اين رو شامل قراردادهاي تسهيلاتي منعقده قبل از آن نمي گردد. علي ايحال در آيين نامه ياد شده مشوق ها و ظرفيت هايي براي تسهيل بدهي دارندگان بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور به ويژه آنهايي که بنا به دلايلي خارج از اراده و کنترل قادر به ايفاي به موقع تعهدات خود طي ساليان اخير به بانکها نبوده اند، پيش بيني شده که قابل بهرهبرداري توسط مشمولان مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا