0
0

پاسخ : طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و آيين نامه هاي مربوطه تسهيلات اعطايي بانکها مي تواند در قالب عقود مختلف اسلامي از قبيل مشارکت مدني، سرمايه گذاري مشتقيم، مضاربه، اجاره به شرط تمليک، قرض الحسنه، سلف، فروض اقساطي، مرابحه، خريد دين، استصناع صورت پذيرد. لذا حسب مورد متقاضي تسهيلات مي تواند با توجه به فعاليت و نياز خود در قالب عقود مختلف تسهيلات دريافت نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا