0
0

پاسخ : بانکها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات در قالب عقد مرابحه، موظف به رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه به شماره بخشنامه 41932 مورخ 21/4/1394 و ساير حدود مقرر احتياطي و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي به شبکه بانکي مي باشند. با اين وجود بانکها و موسسات اعتباري مي توانند در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي مصوب هيات مديره که با توجه به منابع و مصارف هر بانک يا موسسه اعتباري و در چارچوب ضوابط بانک مرکزي تعيين مي گردد، نسبت به تعيين حدود مقرر براي تسهيلات اعطايي آن بانک مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا