0
0

پاسخ : براساس ماده 2 دستورالعمل اجرايي مضاربه، تسهيلات مضاربه صرفاً در بخش بازرگاني قابل اعطاء مي‌باشد. بنابراين اعطاي تسهيلات به ساير بخشهاي غير از بازرگاني در چارچوب عقد مضاربه امکانپذير نيست.

چنانچه شرکت مذکور در زمينه خدمات‌رساني و تهيه مايحتاج عشايري و نهاده‌هاي دامي عشاير و فروش آن به اعضاء فعاليت دارد، فعاليت اين شرکت مشمول بخش بازرگاني و کسب و کار و نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز تابع نرخ سود همين بخش مي‌باشد.

درخصوص کد 014 بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها در مورد طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي که در نامة ضميمه آن بانک مورد اشاره واقع گرديده، لازم به ذکر است که اين طبقه مشتمل بر فعاليتهاي تخصصي است که براساس دستمزد يا قرارداد و به صورت عمده در داخل مزرعه انجام مي‌شود مانند برداشت و فعاليتهاي وابسته به برداشت محصول مانند آماده‌سازي محصول براي بازارهاي اوليه از طريق پاکيزه کردن، پيراستن، درجه‌بندي کردن، خشک کردن و … که با توجه به مفاد نامه آن بانک به نظر نمي‌رسد که بتوان فعاليت شرکت را در اين مجموعه طبقه‌بندي نمود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا